201708.25
0

Konieczność składania dodatkowego oświadczenia przy rejestracji w KRS

Zgodnie z art.19 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. jaki został ostatnio dodany w przywołanym akcie prawnym we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest…

201708.16
0

Stała współpraca

W sytuacji gdy macie Państwo wiele spraw lub bieżących kwestii wymagających pomocy prawnej to zawsze warto rozważyć zawarcie umowy o stałej współpracy z kancelarią oferującą profesjonalne usługi prawnicze. Nasza Kancelaria w ramach takiej umowy ustala zwykle z Klientami zakres świadczonej pomocy i ilość godzin naszej pracy jakie miesięcznie rezerwuje sobie dany podmiot. Na tej podstawie ustalamy wysokość miesięcznego ryczałtu jaki na naszą rzecz uiszcza Klient. Wykonywanie przez…

201708.04
0

Szkolenie „na miarę”

Stosunkowo często szkolenia organizowane w konkretnym temacie związanym z prawem nie są dobrze dopasowane do specyfiki działalności danej firmy. Ponadto wiele szkoleń adresowanych jest do prawników, a nie osób nie zajmujących się na co dzień prawem. Z tego też względu na Państwa życzenie możemy zorganizować szkolenie z zakresu prawa dla pracowników lub kadry kierowniczej w Państwa firmie przygotowane specjalnie pod konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia…