201709.18
0

Najnowsze orzecznictwo

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017 roku (III CZP 34/17): „​W postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie”.