201711.27
0

Szkolenie ustawiczne

W dniu 24 listopada 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu pt. „Postępowanie cywilne – problematyka postępowania przed sądem II instancji i najczęściej popełniane błędy”. Reprezentacja Klientów w cywilnych postępowaniach sądowych to jedna z naszych specjalności. Stąd ciągle poszerzanie wiedzy z zakresu procedury cywilnej traktujemy jako nieodzowny element naszej praktyki.

201711.20
0

Szkolenie ustawiczne

W dniu 17 listopada 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu „Ciężar dowodu w toku procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozłożenia ciężaru dowodu w zależności od okoliczności, na które powołują się strony w toku postępowania oraz domniemań, wynikających z przepisów prawa”. Wiedzy prawnej nigdy za wiele.