201603.01
0

W dniu 1 marca 2016 roku radca prawny Maciej Burkowski uczestniczył w szkoleniu „Praktyczne aspekty kasacji”