Kancelaria stosuje różne systemy wynagrodzeń za swoje usługi, w zależności od rodzaju i pracochłonności danej usługi, a także potrzeb Klienta.

 ikonka

Rozliczenie wynagrodzenia może być określone według następujących systemów:

Wynagrodzenie za wykonanie określonej usługi, które jest ustalane z Klientem w momencie przyjęcia zlecenia i obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności potrzebne do wykonania zlecenia.

Wynagrodzenie ryczałtowe, w umowie z klientem ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące pulę godzin do wykorzystania.

W razie powierzenia zadań przekraczających umówioną pulę godzin dalsze wynagrodzenie naliczane jest według ustalonej wcześniej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie godzinowe, przy tym systemie na wstępie ustalana jest stawka wynagrodzenia za godzinę pracy, a następnie wszystkie czynności prawników są ewidencjonowanie z wyszczególnieniem poświęconego na nie czasu.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi obliczane jest jako iloczyn godzin poświęconych na wykonanie powierzonego zadania oraz ustalonej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenie za wykonanie danej usługi (podstawowe), które jest stosunkowo niewysokie, ale w przypadku pozytywnego dla Klienta zakończenia sprawy powiększane jest o ustalone wcześniej wynagrodzenie od sukcesu (success fee).

Ten system oferowany jest najczęściej Klientom w sprawach szczególnie skomplikowanych albo w razie ich trudnej sytuacji materialnej.