201603.01
0

Informujemy, że radca prawny Maciej Burkowski w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100 000 EUR oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 250 000 EUR.

Stosowny certyfikat można pobrać poniżej:

Certyfikat