201707.31
0

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r. (III CZP 97/16):

„​Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług”.