201801.05
0

Rozważali Państwo założenie spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym (przez Internet, tzw. tryb S24)? Chętnie udzielimy porady w tym zakresie lub pomożemy przeprowadzić cały proces przed komputerem. Zaletami tego typu rejestracji są niższe koszty (brak opłat notarialnych, niższa opłata sądowa przy rejestracji w KRS) oraz szybsza rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym przez sąd rejestrowy. Jednocześnie wadę wybrania tego rozwiązania stanowi z pewnością ograniczona możliwość formułowania umowy spółki i brak wprowadzenia do niej wielu rozwiązań na jakie pozwala prawo, ale których nie ujęto w formularzach dostępnych w systemie teleinformatycznym.

A Państwo co sądzicie o tym trybie utworzenia spółki?