201701.09
0

Wśród naszych Klientów często spotykamy się z przekonaniem, że roszczenie o zapłatę zachowku powstaje tylko w sytuacji gdy dziedziczenie następowało na podstawie testamentu. Tymczasem osobą obowiązaną do zapłaty zachowku może być zarówno osoba dziedzicząca na podstawie testamentu, jak i ustawy (np. gdy do substratu zachowku doliczone zostały istotne darowizny lub zapisy windykacyjne).

W pewnych okolicznościach roszczenie o zachowek może również powstać w sytuacji gdy spadkodawca w ogóle nie sporządził testamentu. Warto mieć to na uwadze przy rozważaniu czy w danym wypadku przysługuje nam roszczenie o zapłatę zachowku.