Prawo autorskie

Prawo autorskie

Porady prawne dotyczące prawa autorskiego. Formułowania i opiniowania umów. Reprezentacji w postępowaniach cywilnych mających na celu ochronę majątkowych praw autorskich. Reprezentacji w postępowaniach mających na celu ochronę autorskich dóbr osobistych.

Read More

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Pomoc w zakładaniu spółek handlowych, w tym sporządzanie projektów umów spółek. Sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, uchwał zgromadzeń wspólników. Reprezentacja w postępowaniu rejestrowym w KRS.

Read More

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Reprezentacja w postępowaniach rozwodowych. Reprezentacja w postępowaniach o zniesienie majątku wspólnego małżonków. Porady i reprezentacja w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz spraw alimentacyjnych.

Read More

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Reprezentowanie naszych klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji jak i sądami administracyjnymi. Sporządzanie opinii prawnych.

Read More

Nieruchomości

Nieruchomości

Projektowanie oraz opiniowanie umów o roboty budowlane, umów przenoszących własność nieruchomości, sprawdzanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości i jego ewentualna regulacja. Rozwiązywanie problemów jakie rodzą się na tle współwłasności nieruchomości, reprezentacja w postępowaniach mających na celu uregulowanie sposobu korzystania lub zniesienie współwłasności. Reprezentacja w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości. Doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w tym dochodzenie roszczeń przysługujących…

Read More

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Reprezentacja w postępowaniach zmierzających do odzyskania należnych wierzytelności lub ochrony przysługujących praw, w tym windykacja przedsądowa, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Sporządzanie i opiniowanie projektów umów nazwanych i nienazwanych. Przygotowywanie opinii prawnych. Reprezentowanie Klientów w negocjacjach. Udzielanie porad oraz reprezentacja w sprawach spadkowych, w tym związanych z możliwymi sposobami rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci i skutków jakie będą się z nimi wiązać, działem spadku, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi…

Read More

Prawo pracy

Prawo pracy

Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy. Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.

Read More