Projektowanie oraz opiniowanie umów o roboty budowlane, umów przenoszących własność nieruchomości, sprawdzanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości i jego ewentualna regulacja.

Rozwiązywanie problemów jakie rodzą się na tle współwłasności nieruchomości, reprezentacja w postępowaniach mających na celu uregulowanie sposobu korzystania lub zniesienie współwłasności.

Reprezentacja w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

Doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w tym dochodzenie roszczeń przysługujących wspólnotom mieszkaniowym lub właścicielom lokali, reprezentacja w zaskarżaniu uchwał, sporządzanie opinii prawnych.