Reprezentowanie naszych klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji jak i sądami administracyjnymi.

Sporządzanie opinii prawnych.