Porady prawne dotyczące prawa autorskiego.

Formułowania i opiniowania umów.

Reprezentacji w postępowaniach cywilnych mających na celu ochronę majątkowych praw autorskich.

Reprezentacji w postępowaniach mających na celu ochronę autorskich dóbr osobistych.