Pomoc w zakładaniu spółek handlowych, w tym sporządzanie projektów umów spółek.

Sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych, uchwał zgromadzeń wspólników.

Reprezentacja w postępowaniu rejestrowym w KRS.