Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

Tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy.

Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.