Reprezentacja w postępowaniach rozwodowych.

Reprezentacja w postępowaniach o zniesienie majątku wspólnego małżonków.

Porady i reprezentacja w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz spraw alimentacyjnych.