201708.16
0

W sytuacji gdy macie Państwo wiele spraw lub bieżących kwestii wymagających pomocy prawnej to zawsze warto rozważyć zawarcie umowy o stałej współpracy z kancelarią oferującą profesjonalne usługi prawnicze. Nasza Kancelaria w ramach takiej umowy ustala zwykle z Klientami zakres świadczonej pomocy i ilość godzin naszej pracy jakie miesięcznie rezerwuje sobie dany podmiot. Na tej podstawie ustalamy wysokość miesięcznego ryczałtu jaki na naszą rzecz uiszcza Klient. Wykonywanie przez nas usług w takiej formie jest zdecydowanie tańsze. Ponadto pozwala na szybkie reagowanie na pojawiające się w firmie  problemy gdyż Klientów posiadających ryczałt traktujemy priorytetowo. Zakres czasowy naszej pomocy nie musi być duży. Jest on ustalany indywidualnie tak, aby pozwalał na omówienie bieżących wątpliwości prawnych i obsługę pojawiających się w toku działalności spraw.