201711.20
0

W dniu 17 listopada 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu „Ciężar dowodu w toku procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozłożenia ciężaru dowodu w zależności od okoliczności, na które powołują się strony w toku postępowania oraz domniemań, wynikających z przepisów prawa”.

Wiedzy prawnej nigdy za wiele.