201705.17
0

Rozważając w jaki sposób uregulować kwestie dotyczące przysługującego nam majątku po naszej śmierci warto pamiętać, że w jednej z nowszych uchwał Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16).