201701.20
0

Wszystkim pracodawcom i pracownikom przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ art.264 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem wskazanego przepisu:

a) odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (wcześniej było to 7 dni).

b) żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę (wcześniej było to 14 dni).

c) żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (wcześniej było to 14 dni)