201711.27
0

W dniu 24 listopada 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu pt. „Postępowanie cywilne – problematyka postępowania przed sądem II instancji i najczęściej popełniane błędy”.

Reprezentacja Klientów w cywilnych postępowaniach sądowych to jedna z naszych specjalności.

Stąd ciągle poszerzanie wiedzy z zakresu procedury cywilnej traktujemy jako nieodzowny element naszej praktyki.