201702.28
0

Ponieważ zachowek przysługuje zstępnym (tj. dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy to sprawy o zachowek wielokrotnie prowadzone są pomiędzy bliskimi członkami rodziny. Taki stan rzeczy powoduje nierzadko silne emocjonalne nastawienie do sprawy wszystkich stron.

W tego typu sprawach szczególnie warto zatem rozważyć zawarcie ugody pozasądowej o jakiej mowa w art.917 Kodeksu cywilnego. W jej ramach obie strony mogą czynić sobie ustępstwa i uniknąć konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Co istotne możliwość zawarcia ugody w sprawach dotyczących roszczenia o zachowek jest potwierdzana zarówno w orzecznictwie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 lipca 2013 r., I ACa 661/13) jak i doktrynie (K.Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz , Rok: 2017, Wydanie: 16, M.Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, Rok: 2016, Wydanie: 1).